Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Những điểm mới ở bộ 450 câu hỏi thi sát hạch lý thuyết lái xe(cho tất cả các hạng)

  Tổng Cục đường bộ Việt Nam Bộ GTVT đã quyết định áp dụng bộ câu hỏi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới gồm 450 câu thay cho bộ câu hỏi cũ (405 câu) tại các cơ sở đào tạo lái xe, các Trung tâm sát hạch lái xe trên toàn quốc. Bộ 450 câu hỏi này được biên soạn theo Luật Giao thông đường bộ  sẽ được áp dụng từ ngày 01/7/2013.
     Một số điểm mới ở bộ 450 câu hỏi thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô, mô tô:
- 1 câu hỏi có thể có nhiều đáp đúng chứ không phải chỉ có 1 lựa chọn duy nhất, thí sinh dự thi sẽ phải lựa chọn tất cả các phương án đúng.
- Không còn các đáp án dạng như “Tất cả phương án trên đều đúng”, “Tất cả phương án trên đều sai”, “Cả hai phương án trên đều đúng”, “Cả A và B đều đúng”
- Thêm danh sách biển báo giao thông: biển cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh.
- Mẹo thi sát hạch lái xe của bộ câu hỏi 405 câu cũ không còn tác dụng.
- Kết cấu của Bộ 450 câu dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, gồm:
     + Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ từ câu số 1 đến câu số 145: 145 câu
     + Nghiệp vụ vận tải từ câu số 146 đến câu số 175: 30 câu
     + Văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người lái xe từ câu 176 đến câu 200: 25 câu
     + Kỹ thuật lái xe ô tô từ câu 201 đến câu 235: 35 câu
     + Cấu tạo và sửa chữa xe ô tô từ câu 236 đến câu 255: 20 câu
     + Hệ thống biển báo hiệu đ­ường bộ từ số 256 đến câu số 355: 100 câu
     + Giải các thế sa hình từ số 356 đến câu số 450: 95 câu
- Sử dụng bộ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng B2, C, D, E và các hạng F.
- Sử dụng bộ 420 câu hỏi dùng cho sát hạch cấp GPLX hạng B1 (không bao gồm 30 câu về nghiệp vụ vận tải).
- Sử dụng bộ 390 câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô các hạng A3 và A4 (không bao gồm 35 câu về kỹ thuật lái xe ô tô và 20 câu về cấu tạo sửa chữa ô tô và 05 câu ít liên quan đến giấy phép lái xe hạng A3, A4 sau: 119, 120, 147, 152, 166).
- Sử dụng bộ 150 câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô các hạng A1 và A2 được lựa chọn trong bộ 450 câu (bộ 150 câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 và A2 được in thành tài liệu học tập).
- Bộ đề dùng để sát hạch cấp giấy phép lái xe các hạng, được phân loại cụ thể như sau:
     + Bộ đề sát hạch cấp GPLX ô tô hạng B1, B2, C, D, E và các hạng F gồm 30 câu. trong đó có 9 câu về khái niệm và quy tắc giao thông; 1 câu về nghiệp vụ vận tải; 1 câu về văn hóa và đạo đức người lái xe, 1 câu về kỹ thuật lái xe và cấu tạo sửa chữa, 9 câu về hệ thống biển báo, 9 câu về giải các thế sa hình
     + Bộ đề sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1, A2, A3 và A4 gồm 20 câu.
- Phần thi thực hành: thời gian thi chỉ còn 15 phút (so với quy định hiện hành là 20 phút), hình vào ga ra nhỏ hơn, mỗi bên 1m.

Luyệ thi lý thuyết lái xe ngay tại đây : sát hạch lái xe

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Mẹo thi bằng lái xe máy


website : thi bằng lái xe trực tuyến xin cung cấp cho các bạn một số mẹo thi lý thuyết bằng lái xe máy để các bạn tham khảo và yên tâm cho kì thi sát hạch lái xe của mình
I. Trong phần trả lời của các câu hỏi:
– Nều từ đầu tiên của ý cuối cùng có các từ: tất cả, cả, tuyệt đối, người, phải, cảnh, các, giấy thì đó chính là ý đúng.
– có chữ “khái niệm” => chọn ý 2.
– Có chữ “đường cao tốc” => chọn ý 1
– Nếu có 2 từ “phải”, 2 từ “không”, 3 từ “hiệu” –> ý 1.
– Nếu có từ “tuổi”, 3 từ “đi’, 2 từ “đường”, 2 từ “biển” –> ý 2.
– Nếu có 3 từ khi, nhường, xe –> ý 3.
– Giấy tờ => ý 4
– Nếu có từ “không” ở đầu ý nào, chọn ý đó là ý đúng.
– Thở chọn 1, máu chọn 2.
– Gì chọn 1, đi chọn 2
– mét => chọn 1

II. Trong phần các câu hỏi.

– Máy kéo : 30 km/h
– Mô tô: 40 km/h
– Cao tốc 1, làn đường 2.
– Đuôi câu hỏi màu xanh có 50km –> ý 3, 60km –> ý 4.
– Trong câu hỏi màu xanh có từ xe mô tô –> ý 3, công nông –> ý 4.

Thường là khi đi học, trước khi thi thầy giáo sẽ cho bạn 1 tờ giấy mẹo thi lý thuyết xe máy, dưới đây là các mẹo thi bằng lái xe máy để các bạn tham khảo:

1 . Có từ “đường bộ”: đ/án 2
2 . Đề có từ 3>4 đ/án: chọn đ/án “cả” hoặc “tất cả”. Trừ câu 3 “phần đường xe chạy” và câu 146 “cung cấp nhiên liệu cho động cơ xăng” chọn đ/án 1.
3 . Nồng độ cồn trong: máu 80 (đ/án 2); khí thở 40 (đ/án 1)
4 . Tuổi lái xe: đ/án 2.
5 . Đường cao tốc câu có 2 đáp án chọn đ/án 1.
6 .Quy định các phương tiện tham gia giao thông:

    Câu có từ”nguy hiểm”; “đặc biệt” chọn đ/án có từ “chính phủ”.
   Câu có từ”địa phương quản lý” chọn đ/án có từ “UBND Tỉnh”.
    Các câu còn lại chọn đ/án “Bộ giao thông”;”cơ quan quản lý GT”.

7 .Gương chiếu hậu: nhìn sau 20m
8 .Bảng hiệu hướng đi phải theo 301i: chọn đ/án 3; trừ câu 206: “biển nào không cho phép rẽ phải” chọn đ/án 1.
9 .Câu sa hình có 4 xe: chọn đ/án 3; Trừ câu 300 đ/án 1.
10 .Có cảnh sát giao thông đứng: chọn đ/án 3.
11 .Quy tắt giải sa hình: nhất chớm - nhì ưu - tam đường - tứ hướng
12. Cứ gặp câu hỏi cách đường ray bao nhiêu, thì là 5 mét
13. Cắt ngang đoàn xe, đoàn người đi lại có tổ chức, bao gồm cả đoàn xe tang: cấm chỉ, do vậy cứ hễ gặp đoàn người đoàn xe là tự động không có cắt ngang qua
14. Chú ý, đề thi hay bẫy ở những chỗ hết sức “vớ vẩn”, như kiểu, ý 1: Biển 2, ý 2: Biển 3, ý 3: Biển 1, nhưng hấp tấp không chú ý là mất điểm
15. Biển cho phép quay đầu 409 và 410, chỉ cho quay đầu mà cấm rẽ trái, chú ý ở các câu 188, 189.
Câu hỏi sa hình:

Cứ 4 xe là chọn ý 3, trừ câu có chữ CA bên hông chọn ý 1

Câu hỏi biển báo: câu hỏi biển tròn xanh, dài 1 dòng—>ý1, còn lại ý 3

Cấm tải, kéo: ý cuối

Để trả lời các câu hỏi về sa hình, bạn nhớ các nguyên tắc về ưu tiên sau:

1 . Xe nào đã vào ngã tư thì xe đó có quyền ưu tiên đi trước cao nhất.
2 . Tiếp đó đến các xe ưu tiên. Trong các xe ưu tiên thì xe cứu hoả có ưu tiên xe quân sự, xe công an, xe cứu thương.
3 . Tiếp đó nếu cùng là xe ưu tiên hoặc cùng là xe không ưu tiên thì xét đến đường ưu tiên, tức là xe nào nằm trên đường ưu tiên thì có quyền đi trước.
4 . Xe nào không vướng xe khác ở bên phải có quyền đi trước, nhưng trong vòng xuyến thì phải nhường đường cho xe đến từ bên trái.
5 . Thứ tự ưu tiên tiếp theo: xe rẽ phải, xe đi thẳng, xe rẽ trái.
Thi thử lý thuyết lái xe máy tại đây : Thi bằng lái xe

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Kinh nghiệm thi sát hạch lái xe cơ giới

Luyện thi lý thuyết lái xe trực tuyến tại đây : sát hạch lái xe trực tuyến
Để vượt qua kỳ thi sát hạch lái xe các bạn sẽ phải trải qua 2 phần thi như sau :
THI LÝ THUYẾT

Thi lý thuyết tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, sử dụng máy tính. Có tất cả 405 câu hỏi và đáp án. Do vậy ai thuộc cả 405 câu này thì coi như chắc ăn.
Môn thi được coi là khó nhất và có nhiều người trượt nhất là thực hành lái xe trong sa hình. Trước đây, khi thi môn này giám khảo ngồi bên cạnh chấm điểm nên có thể không thấy hết lỗi hoặc châm chước cho hoặc có khi còn nhắc giúp cho nên làm thế nào, nhưng giờ thi xe có gắn chíp, người thi ngồi một mình trên xe, mọi lỗi đều được chip ghi nhận vào báo ngay cho học viên và báo  về trung tâm nên người học phải tự dựa vào sức mình.
Khi vào thi, sau khi người thi điền vào hạng (B1, B2, C, ...), khoá học và số báo danh, máy tính sẽ lần lượt hiện 30 câu hỏi (rút trong bộ đề 405 câu). Mỗi câu hỏi sẽ có 2, 3 hoặc 4 phương án trả lời. Nếu thấy phương án nào đúng thì bạn dùng bàn phím nhập con số tương ứng với phương án đó, tức là đánh 1, hoặc 2, hoặc 3, hoặc 4. Sau đó dùng phím mũi tên xuống để chuyển sang câu tiếp theo. Cứ thế cho đến hết 30 câu trong khoảng thời gian thi là 25 phút.

Trong quá trình hoặc sau khi trả lời xong cả 30 câu, bạn lại có thể chuyển trở lại kiểm tra những câu đã trả lời.

Trong 30 câu thường có 15 câu lý thuyết chung, 9 câu hỏi về ý nghĩa các loại biển báo và 6 câu về giải sa hình.

Trong các câu hỏi về biển báo, thường người ta cho ba biển và hỏi ý nghĩa của một trong các biển đó. Chỗ này có thể có "bẫy". Ví dụ câu hỏi có dạng "Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?", bên dưới có ba hình vẽ và chú thích từ Hình 1 đến Hình 3. Sau đó là các phương án trả lời: 1. Hình 1. 2. Hình 2. 3. Hình 3. Nếu bạn thấy biển ở hình 2 là đúng thì chọn phương án trả lời là số 2. Nhưng rất có thể các phương án trả lời lại sắp xếp thế này: 1. Hình 1. 2. Hình 3. 3. Hình 2. Như vậy, cũng hình 2 là đúng nhưng phương án trả lời lại là số ... 3! Không đọc kỹ các câu trả lời mà ấn luôn số 2 là mất điểm đó.

Để trả lời các câu hỏi về sa hình, bạn nhớ các nguyên tắc về ưu tiên sau:

- Xe nào đã vào ngã tư thì xe đó có quyền ưu tiên đi trước cao nhất.
- Tiếp đó đến các xe ưu tiên. Trong các xe ưu tiên thì xe cứu hoả có ưu tiên cao hơn xe quân sự, xe công an, xe cứu thương.
- Tiếp đó nếu cùng là xe ưu tiên hoặc cùng là xe không ưu tiên thì xét đến đường ưu tiên, tức là xe nào nằm trên đường ưu tiên thì có quyền đi trước.
- Xe nào không vướng xe khác ở bên phải có quyền đi trước, nhưng trong vòng xuyến thì phải nhường đường cho xe đến từ bên trái.
- Thứ tự ưu tiên tiếp theo: xe rẽ phải, xe đi thẳng, xe rẽ trái.
Lý thuyết bạn phải đạt 26/30 điểm với B2 và 28/30 điểm với các hạng còn lại.
THI THỰC HÀNH:
1. Xuất phát
2. Dừng xe nhường đường cho người đi bộ
3. Dừng xe, khởi hành trên dốc lên (thường gọi là đề-pa lên dốc)
4. Đi xe qua hàng đinh
5. Đi xe qua đường vuông góc (chữ Z)
6. Đi xe qua đường vòng quanh co (chữ S)
7. Ghép xe vào nơi đỗ (lùi chuồng)
8. Dừng xe nơi giao nhau với đường sắt
9. Tăng tốc, tăng số
10. Kết thúc

Ngoài ra còn có những bài thi phụ là Dừng xe nguy hiểm và Cho xe qua ngã tư có đèn tín hiệu điều khiển giao thông.

Bí quyết lớn nhất của thi lái xe trong sa hình là đi chậm, thật chậm. Đi chậm sẽ giúp ta đánh lái được chính xác, không vội vàng (khi qua chữ Z, chữ S, vào chuồng), có thời gian căn chỉnh bánh phải đi vào hàng đinh, dừng đúng chỗ và nhẹ nhàng tại điểm dừng xe nhường đường cho người đi bộ, trên dốc và trước đường sắt.

Các xe tập lái và thi thường để ga-răng-ti cao nên vào số 1, không đặt vào chân ga thì xe đi cũng đã khá nhanh. Vì vậy muốn xe đi chậm thì phải đỡ được côn, tức là chân trái ấn côn vào sâu gần hết (không ấn hết côn) và giữ nguyên ở mức đó cho đến khi xe đi chậm như mình mong muốn. Nếu đỡ côn rồi mà xe có chỗ vẫn còn nhanh thì rà phanh, tức là đạp phanh khoảng một nửa cho xe đi chậm hơn. Đỡ được côn và rà được phanh sẽ giúp bạn điều khiển chiếc xe được theo ý mình, và chân côn là cái quan trọng nhất để giúp bạn qua môn sa hình.
        Điểm thi thực hành sa hình phải đạt 80/100 mới qua được, bạn đỗ hay trượt thì xe thiết bị cũng báo cho bạn ngay luôn trên xe.

    THI ĐƯỜNG TRƯỜNG
        Là phần thi cuối cùng của thi sát hạch, đã qua được hai phân trên thì kể như đã nắm chắc trong tay phần đỗ. Tuy nhiên cũng có người trượt cả phần này, nhưng chắc là thuộc hàng hiếm. Giám khảo của Sở GTVT ngồi cạnh sẽ yêu cầu bạn các thao tác cơ bản của lái xe trên đoạn đường chừng vài trăm mét. Nói chung, đến phần này gần như là phần làm thủ tục với bên Giám khảo, nên cũng sẽ có một số phát sinh nho nhỏ nhưng dễ chiu, chủ yếu sao để có được tấm bằng, nên học viên vẫn thường vui vẻ.
       Tóm lại yếu tố quan trọng nhất vẫn là yếu tố tâm lý,  những người một đời trải qua rất nhiều kỳ thi rồi nhưng kỳ thi sát hạch lái xe vẫn run, thi xong rồi ai cũng thấy nhẹ nhàng, và một câu muôn thuở "dễ ấy mà" trên khuôn mặt rạng rỡ của những người sẵn sàng cho việc lái xe.
Luyện thi lý thuyết lái xe trực tuyến tại đây : sát hạch lái xe trực tuyến

Top 10 câu trắc nghiệm hay làm sai nhất trong bộ đề 405 câu hỏi ôn luyện lấy bằng ô tô xe máy

Thử luyện thi lý thuyết lái xe tại đây xem các bạn có làm sai không nhé : Sát hạch lý thuyết lái xe trực tuyến

Câu 120 tỉ lệ làm đúng là 48% trong khi làm sai là 52% , đa số mọi người làm sai có lẽ vì chọn nhầm phương án Tất cả phương án trên (phương án cuối) làm đáp án, đây là một câu hỏi bẫy và cần đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời vì 3 phương án đầu khá giống nhau trừ một số điểm như "có kéo rơ mooc" và "đầu kéo kéo sơ mi rơ mooc", ... 

 

Câu 138 có tỉ lệ làm đúng là 48% trong khi làm sai đến 52% cũng giống câu trên là câu hỏi bẫy vì không phải phương án cuối "Cả 2 ý trả lời 1 và 2" là đáp án. Hai ý đầu khá giống nhau trừ một vài điểm khác như "hàng hóa chứa các chất dễ gây cháy, nổ,...

 

Câu 293
 có tỉ lệ làm đúng 50% và làm sai 50% chủ yếu là nhầm ở việc nhận diện biển số 1 
 

Câu 013 tỉ lệ làm đúng là 51% làm sai là 49% cũng là câu hỏi bẫy khi phương án cuối "Cả hai ý nêu trên" không phải là phương án đúng. Hai ý đầu khá giống nhau trừ chỗ "xe máy chuyên dùng

 

Câu 158 tỉ lệ làm đúng là 51% tỉ lệ làm sai là 49% cũng là một câu hỏi bẫy khi phương án cuối "Cả 02 ý nêu trên" không phải là phương án đúng. Phương án thử 2 cũng là một phương án bẫy khi có ý "chạy liên tục không được dừng". 
 

Câu 280 có tỉ lệ làm đúng là 56% tỉ lệ sai là 44% cũng có phương án cuối "Không biển nào" là phương án bẫy, câu hỏi này là câu hỏi khó vì có nhiều phương án để chọn lựa nhưng phương án 3 là đáp án đúng. 

 

Câu số 328 có tỉ lệ làm đúng cao hơn là 58% so với tỉ lệ làm sai là 42% , lưu ý xe công an thuộc diện ưu tiên, phân tích một chút ta sẽ có đáp án đúng là phương án 4. 

 

Câu số 373 có tỉ làm đúng là 58% so với tỉ lệ làm sai 42% lưu ý biển báo để xác định phương án đúng. 

 

Câu số 231 có tỉ lệ làm đúng là 60% so với tỉ lệ làm sai là 40% thực ra câu này dễ vì cấm xe con thì đương nhiên máy kéo cũng bị cấm. 

  


Thử luyện thi lý thuyết lái xe tại đây xem các bạn có làm sai không nhé : Sát hạch lý thuyết lái xe trực tuyến

Thi lý thuyết lái xe qua mạng - hình thức không mới nhưng hiệu quả


Hiện nay với sự phát triển của công nghệ, các hãng sản  xuất xe hơi, xe máy liên tục đưa ra thị trường những sản phẩm xe mới nhất, hiện đại nhất, thúc đẩy nhu cầu của người tiêu dùng.
            Để sở hữu trong tay những chiếc xe đắt tiền , sành điệu. ắt hẳn bạn cũng phải chuẩn bị cho mình những kiến thức về xe, an toàn giao thông, luật giao thông đường bộ. Và chuẩn bị cho mình kiến thức để sở hữu giấy phép lái xe đúng hạng.
            Hiện nay có rất nhiều trung tâm sát hạch lái xe, nhiều cơ sở nhận làm bằng lái.... Nhưng như vậy bạn sẽ phải mất 1 khoản tiền khá lớn để có được một giấy phép lái xe.
            Có rất nhiều cách để bạn tiết kiệm chi phí khi thi bằng lái xe. Thi lý thuyết lái xe qua mạng – hình thức không mới nhưng hiệu quả rất cao. Thay vì cầm cuốn sách hướng dẫn và học thuộc lòng các cầu hỏi. Hoặc phải cài đặt các phần mềm hỗ trợ luyện thi trên máy tính. Hãy truy cập website http://thilaixe.net chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn 1 cách dễ dàng, thuận tiện, nhanh chóng và chính xác nhất.
            Tại http://thilaixe.net các bạn có thể làm lần lượt các đề thi hoặc chọn ngẫu nhiên các đề thi lái xe ô tô, xe máy... Các đề thi có thể làm đi làm lại nhiều lần, có kết quả ngay sau khi kết thúc  bài thi, các câu trả lời đúng, sai. Kết quả là đạt hay không đạt để các bạn có thể rút kinh nghiệm nhanh chóng.
            Nếu bạn đang quan tam đến : giấy phép lái xe, thi bằng lái, sát hạch lái xe, an toàn giao thông, luật giao thông đường bộ hãy đến với http://thilaixe.net
Chúng tôi sẽ giúp bạn !!!